Skip to content

Siltanen | Sandberg

arrow_back Töitämme

Kulttuuriperintöä kunnioittava brändi-ilme

Kustavin kunta

Haaste

Kustavin kunnan oli kohdattava haaste luoda visuaalinen identiteetti, joka kuvastaisi sen pitkää historiaa samalla, kun se puhuttelisi nykypäivän yleisöä. Kunnan ainutlaatuinen sijainti ja perinteet merellisessä ympäristössä, käsityöläiskulttuurissa ja kalastuksessa vaativat ilmeen, joka ei ainoastaan edustaisi paikkaa kartalla, vaan myös sen kulttuurista Haaste.

Kustavin kunnan haasteena oli luoda visuaalinen identiteetti, joka kuvastaisi sen pitkää historiaa samalla, kun se puhuttelisi nykypäivän yleisöä ja erottaisi sen selkeästi muista kunnista. Kunnan ainutlaatuinen sijainti ja perinteet merellisessä mpäristössä, käsityöläiskulttuurissa ja kalastuksessa vaativat ilmeen, joka ei ainoastaan edustaisi paikkaa kartalla, vaan myös sen kulttuurista rikkautta ja yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haasteena oli luoda ilme, joka olisi tunnistettava ja merkityksellinen sekä paikallisille asukkaille että ulkopuolisille tarkkailijoille.

Oivallus

Ymmärtäessämme Kustavin ainutlaatuisen historian ja kulttuurisen merkityksen sekä hakiessamme ratkaisua siihen miten erottua hyvin geneerisestä saaristolaisesta kuvamaisemasta vastaus alkoi hahmottumaan.

Kunnan identiteettiin syvällisesti juurtunut merellinen perinne, saaristolaiselämä ja käsityöläiskulttuuri olivat keskeisiä elementtejä, jotka muokkasivat sen nykypäivän ilmettä. Kustavin perustamiseen liittyvä 1700-luvun fraktuura ja goottilainen kirjasinperinne tarjosivat vankan perustan, jolle moderni ilme rakennettiin. Yhdistämällä historialliset elementit nykyaikaiseen esteettiseen näkemykseen, voitiin luoda ilme, joka kunnioittaa menneisyyttä samalla, kun se viestii tulevaisuudesta. Kustavissa näkyy hyvin Suomen kaikki vuodenajat ja kuvamaailman haluttiin edustavan vahvasti myös monipuolista karua kauneutta.

Ratkaisu

Kustavin uusi logo kuvastaa kunnan rikasta historiaa ja nykypäivän dynaamista yhteisöä, yhdistäen perinteet ja modernin ilmeen. K-kirjain on suunniteltu fraktuuran ja goottilaisen kirjasinperinteen innoittamana, mikä kunnioittaa Kustavin pitkää ja monipuolista tarinaa.

Kruunuteema juontaa juurensa Kustavin perustajaan Kustaa III:een sekä kunnan ydinviestiin, ”Saariston kuningaskunta”. Kruunu kuvastaa Kustavin ainutlaatuista identiteettiä ja perintöä. Se toimii graafisena elementtinä, joka voidaan liittää erilaisiin materiaaleihin ja yhteyksiin. Kruunu tuo mukanaan johdonmukaisuuden ja tunnistettavuuden elementin kaikkeen Kustavin viestintään, auttaen luomaan vahvan ja yhtenäisen brändi-ilmeen.

Uusi kuvamaailma, joka ulottuu perinteisen kesäisen teeman yli, korostaa Kustavin monipuolisuutta eri vuodenaikojen kautta. Kuvien rosoisuus ja luonteenomainen otos tekevät niistä mielenkiintoisia ja erottuvia muiden kuntien vastaavista. Tämä kuvasto ei ainoastaan heijasta Kustavin kauneutta ja luonnon monimuotoisuutta, vaan myös sen asukkaiden elämäntapaa ja kulttuuria vuoden ympäri, tarjoten kattavan ja syvällisen kuvan kunnasta.